Genløsningen: Eller Kristi lidelser, hans dom og korsfæstelse kapitel 5. 71.     Fra side 71 i den engelske udgave.tilbage

Golgata

Jesus henviste ikke blot til Jerusalems ødelæggelse, men til verdens ende: "Da skal man give sig til at sige til bjergene: "Fald over os!" og til højene: "skjul os!" Thi gør man således ved det grønne træ, hvordan vil det (152) da gå med det visne?" (Luk 23,30.31) Den uskyldige blev fremstillet ved det grønne træ. Dersom Gud tillod, at hans vrede over verdens synder faldt på Genløseren, idet han lod ham lide korsets død, hvad kunne man da vente, at der ville komme over de uærlige og vantro, som havde foragtet Guds nåde, hvilken han havde bragt til veje for dem ved sin Søns død? Jesu tanker vandrer fra Jerusalems ødelæggelse til den større dom, da alle de ugudelige skal lide straffen for sine synder, da menneskernes Søn skal komme ledsaget, ikke af en morderskare, men af mægtige englehære.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.