Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 3. 17.     Fra side 17 i den engelske udgave.tilbage

Kvinden ved graven

De salver, hvormed Jesu legeme skulle salves, havde man beredt før sabbaten. Tidlig om morgnen den første dag i ugen gik Maria med nogle andre kvinder til graven for at begynde at salve Frelserens legeme. Da de nærmede sig haven, blev de forbavsede; thi himlen oplystes af et strålende lys, og jorden bævede under dem. De skyndte sig til graven og blev forundrede ved at erfare, at stenen var væltet bort fra indgangen, og at den romerske vagt ikke var til stede. De lagde mærke til et skinnende lys omkring graven, og da de så ind, så de, at den var tom.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.