Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 3. 21.     Fra side 21 i den engelske udgave.tilbage

Kvinden ved graven

Han havde også noget, som han ville bede Faderen om angående sine udvalgte på jorden. Han ønskede, at Faderen tydelig skulle bestemmer, hvilket forhold hans forløste skulle indtage til himlen og til Faderen. Hans menighed må retfærdiggøres og antages, før Kristus kan modtage himmelsk ære. Han sagde, at han ville, at hans menighed skulle være, hvor han var; hvis han skulle få herlighed, så måtte også hans folk så få lov til at dele den med ham; de, som led med ham på jorden, skulle til sidst regere med ham i hans rige. Kristus bad for sin menighed på den mest tydelige måde, idet han gjorde sig selv til ét med den, og besjælet af en kærlighed og standhaftighed, som døden ikke kunne rokke, fremholdt han de rettigheder, som han havde erhvervet for dem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.