Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 3. 21.     Fra side 21 i den engelske udgave.tilbage

Kvinden ved graven

Gud svarer på denne bøn, idet han erklærer, at "alle Guds engle skal tilbede ham." Alle de øverste engle adlyder den kongelige befaling med ordene: Værdig, værdig er Lammet, som blev slagtet, og som lever igen som en sejrherre! lyder atter og atter gennem hele himlen. Englenes utallige skarer kaster sig ned foran Genløseren. Kristi bøn bliver opfyldt; menigheden retfærdiggøres gennem ham, som fremstiller sig i dens sted og dens hoved. Her stadfæster Faderen den pagt med sin søn, at han vil lade sig forsone med de mennesker, som angrer sin synd og er ham lydig og lade dem stå i nåde hos sig ved Kristi fortjeneste. Kristus forsikrer, at han vil gøre sit folk sjældnere [eng: mere dyrebar] end guld og et menneske end ofirs guld." Al magt i himlen og på jorden er nu overgivet til Livets Fyrste. Dog glemmer han ikke et øjeblik sine arme disciple, som lever i en syndig verden, men gør sig rede til at vende tilbage til dem, på det han kan meddele dem sin magt og herlighed. Ved således at ofre sit liv for mennesket, forener Genløseren jorden med himlen det forkrænkelige menneske med den uforkrænkelige Gud.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.