Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 3. 22.     Fra side 22 i den engelske udgave.tilbage

Kvinden ved graven

Jesus sagde til Maria: "Rør ikke ved mig; jeg er jo endnu ikke faret op til min Fader." Da Kristus lukkede sine øjne i døden på korset, opfor hans sjæl ikke straks til himlen, som mange tror; thi hvorledes kunne da hans ord være sande, når han siger: "Jeg er jo endnu ikke faret op til min Fader"? Jesu sjæl sov i graven med hans legeme; den svingede sig ikke op til himlen for der at tilbringe en særskilt tilværelse og at skue på de sørgende disciple, der salvede det legeme, hvorfra sjælen var flygtet bort. Alt det, som indbefattede Jesu liv og tanke, for blev med hans legeme i graven, og når han kom frem, var det en fuldstændigt væsen, som opstod. Han behøvede ikke at nedkalde sin sjæl fra himlen. Han havde magt til at sætte sit liv til og at optage det igen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.