Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 3. 23.     Fra side 23 i den engelske udgave.tilbage

Kvinden ved graven

De andre Kvinder, som havde set og talt med englene forlod graven med stor glæde, blandet med frygt. De skyndte sig hen til disciplene, således som englene havde budet dem, og fortalte dem, hvad de havde set og hørt. Englene havde udtrykkelig sagt, at kvinderne skulle meddele disse nyheder til Peter. Blandt hele den lille skare, som havde fulgt Kristus, følte denne disciple sig mest nedslået, fordi han så skammelige havde fornægtet sin Herre. De hellige engle forstod godt, at Peter havde angret sin synd dybt, og den ømme medlidenhed, som de føler for de vildfarende og bedrøvede, kommer til syne deri, at de viser en sådan omsorg for den ulykkelige discipel, og dette var han et bevis på, at Herren havde antaget hans anger og tilgivet hans synd.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.