Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 3. 23.     Fra side 23 i den engelske udgave.tilbage

Kvinden ved graven

Disciplene blev forbavsede, da de hørte kvindernes beretning. De begyndte lidt efter lidt at erindre deres herres ord, da han forudsagde sin opstandelse. Men de blev dog meget rådvilde angående denne begivenhed, som burde have fyldt deres hjerte med glæde. Efter at Kristus var død, og de derved blev så dybt skuffede, var deres tro for svag til at fatte, at han var opstået. Deres forhåbninger var blevet så sønderknuste, at de ikke kunne tro, hvad kvinderne fortalte, men tænkte, at de kun havde indbildt sig dette. Selv da Maria Magdalene bevidnede, at hun havde set og talt med sin Herre, ville de dog ikke tro, at han var opstået.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.