Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 3. 24.     Fra side 24 i den engelske udgave.tilbage

Kvinden ved graven

De følte sig frygtelig nedtrykkede ved de begivenheder, som havde trængt ind på dem. Den sjette dag så de, at deres Mester døde, den første dag i den efterfølgene uge erfarede de, at hans legeme var blevet dem berøvet og man beskyldte dem for, at de havde stjålet det i den hensigt at kunne bedrage folket. De havde ikke mindste håb om nogensinde at kunne rette på de falske indtryk, som man havde fået om dem; og nu blev de atter rådvilde, så de ikke vidste, enten de skulle tro, hvad de troende kvinder havde fortalt eller ej. I sin store nød brændte deres hjerte af længsel efter deres elskede Mester, om altid havde været rede til at forklare de hemmeligheder, som forvirrede dem, og at udjævne deres besværligheder.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.