Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 3. 18.     Fra side 18 i den engelske udgave.tilbage

Kvinden ved graven

Da kvinderne efterkom englens indbydelse og atter skuede ind i graven, så de en anden engel i skinnende klæder, og denne spurgte dem: "Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, men han er opstanden; kom i hu, hvorledes han talte til jer, da han endnu var i Galilæa, og sagde, at Menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag." Disse engle kendte godt til de ord, som Jesus havde talt; thi de havde ledsaget ham hele livet igennem som skytsengle og havde været vidne til hans forhør og korsfæstelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.