Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 3. 18.     Fra side 18 i den engelske udgave.tilbage

Kvinden ved graven

Maria, som var den første, der opdagede, at graven var tom, skyndte sig til Peter og Johannes og meddelte, at de havde taget Herren bort fra graven, og hun vidste ikke, hvor de havde lagt ham. Da disciplene hørte dette, løb de begge til graven og erfarede, at det var således, som Maria havde sagt. Deres Mesters legeme var der ikke, og ligklæderne lå for sig selv. Peter blev rådvild, men Johannes troede, at Jesus var opstanden fra de døde således som han havde fortalt dem, at det skulle ske. De forstod ikke det gamle testamentes skrifter, som lærte, at Kristus skulle opstå fra de døde; men Johannes grundede sin tro på Jesu egne ord, medens han endnu var iblandt dem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.