Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 3. 20.     Fra side 20 i den engelske udgave.tilbage

Kvinden ved graven

Hun følte, at dersom hun blot kunne komme i besiddelse af sin Frelseres dyrebare, korsfæstede legeme, så ville det var en stor trøst i hendes sorg. Hun tænkte, at dersom man anså den rige mands grav for at være et ærefuldt sted for hendes herre, så ville hun selv skaffe ham et gravsted. Hun bekymrede sig meget for at finde ham, så at hun kunne give ham en hæderlig begravelse. Men nu lød Jesu egen røst for hendes forbavsede øre. Han sagde til hende: "Maria!" øjeblikkelig borttørredes hendes tårer, og den, som hun formodede var urtegårdsmanden, åbenbaredes for hende - det var Jesus! Et øjeblik glemmer hun i sin glæde, at han var blevet korsfæstet; hun udrækker sine hænder imod ham og siger: "Rabbuni!" Da siger Jesus til hende: "Rør ikke ved mig; jeg er jo endnu ikke faret op til min Fader. Men gå til mine brødre og sig til dem: Jeg farer op til min Fader og jeres Fader til min Gud og jeres Gud."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.