Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 5. 37.     Fra side 37 i den engelske udgave.tilbage

I det øverste værelse

Jesu opstandelse var et forbillede på, at alle de troende, som er hensovede i ham, skal opstå. Jesu disciple genkendte let Frelserens opstandne legeme, hans adfærd og den måde, hvorpå han udtrykte sig, således skal også de, som sover i Jesus, opstå igen. Vi vil også genkende vore venner, ligesom disciplene kendte Jesus. Skønt sygdom og elendighed har vansiret dem i dette liv, vil de dog i deres opstandne og forherligede legeme til fulde beholde sine personlige kendemærker. Vi vil kunne genkende de ansigter som stråler så herlig af lyset, der udgår fra Jesu ansigt, og forstå, at de er de venner, som vi elsker så højt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.