Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 6. 48.     Fra side 48 i den engelske udgave.tilbage

Jesus i Galilæa

Jesus svarede den angerfulde discipel meget gunstig og overdrog ham et vigtigt embede. Herren sagde: "Vogt mine lam!" Atter satte Jesus Peter på prøve, idet han gentog sit forrige spørgsmål: "Simon Johannes' søn, elsker du mig?" Denne gang spurgte han ikke disciplen, om han elskede ham mere end hans brødre. Peters andet svar var ligt det første. Det var aldeles frit for overdreven selvtillid: "Ja, Herre! du ved, du kender alt, du ved, at jeg har dig kær." Jesus siger til ham: "Vær hyrde for mine får." Atter fremsætter Jesus det vanskeligste spørgsmål for ham: "Simon Johannes' søn, elsker du mig?" Peter blev bedrøvet; thi han mente, at når Jesus gentog dette spørgsmål, viste det, at han ikke troede på, hvad han sagde. Han vidste, at hans Mester havde grund til at nære tvivl om ham, og med smertefuldt hjerte svarede han: "Herre! du kender alt, du ved, at jeg har dig kær." Jesus siger til ham: "Vogt mine får."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.