Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 6. 48.     Fra side 48 i den engelske udgave.tilbage

Jesus i Galilæa

Tre gange havde Peter åbnet fornægtet sin Mester, og tre gange fik Jesus ham til at fralægge vidnesbyrd om sin kærlighed og trofasthed ved at fremlægge for ham dette alvorsfulde spørgsmål, der ligesom en pil trængte ind i hans sårede hjerte. Jesus lod Peters dybe anger komme til syne for at de forsamlede disciple og viste, hvor grundig ydmyget den ellers pralende discipel var. Han gik sig nu betonet det store hverv at sørge for Kristi sår. Skønt han i enhver anden retning kunne være aldeles skikket dertil, kunne han dog ikke være en trofast hyrde for den kristne hjord, undtagen han havde Kristi kærlighed i sit hjerte. Kundskab, veltalenhed, godgørenhed, taknemmelighed og iver er alle nyttige i denne gode gerning; men dersom ikke Jesu kærlighed vælder frem i hjertet, slår den kristne prædikants gerning aldeles fejl.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.