Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 6. 50.     Fra side 50 i den engelske udgave.tilbage

Jesus i Galilæa

Her fortalte Jesus Peter, at han skulle dø, og hvorledes dette skulle ske. Han hentydede endog til, at hans hænder skulle udstrækkes på korset, og efter at han havde talt således, gentog han sin forrige befaling og sagde: "Følg mig." Disciplen blev ikke mismodig over dette, som Mesteren åbenbarede. Han følte sig villig til at lide hvilken som helst død, det skulle være, for sin Mester. Peter så, at Johannes fulgte efter, og han fik da et ønske om at vide, hvad der skulle ske med ham i fremtiden, og han sagde til Jesus: "Herre, hvordan skal det gå ham?" Jesus svarer ham: "Dersom jeg vil, at han skal leve, indtil jeg kommer, hvad angår det så dig? Følg du mig!" Peter burde have tænkt på, at hans Mester ville have åbenbaret for ham alt det, som var tjenligt for ham at vide, uden at han selv behøvede at spørge derom. Det er enhvers pligt at følge Kristus uden at ængste sig for meget over de pligter, som andre har at udføre. Da Jesus sagde om Johannes: "Dersom jeg vil, at han skal blive indtil jeg kommer," påstod han ikke, at denne discipel skulle leve indtil Kristi andet komme. Han gav simpelthen en erklæring om sin egen almagt, og at selv om han ville, at dette skulle blive tilfældet, ville det på ingen måde gøre nogen forandring i Peters arbejde. Både Johannes og Peters fremtid lå i Mesterens egen hånd, og den pligt, som påhvilede enhver af dem, var at de i lydighed skulle følge ham.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.