Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 6. 51.     Fra side 51 i den engelske udgave.tilbage

Jesus i Galilæa

Johannes blev meget gammel. Han blev vidne til, at Kristi ord om Jerusalems ødelæggelse blev opfyldt. Han så, at jødernes prægtige tempel blev lagt i ruiner, og at der ikke lå sten på sten, som jo var nedbrudt. Peter var nu helt omvendt. Men den ære og myndighed, som han havde fået af Kristus, gav ham ikke noget fortrin frem for hans brødre. Han blev holdt i ære og havde megen indflydelse i menigheden, fordi Gud i sin nåde havde tilgivet ham hans fald og havde givet ham det hverv at vogte Herrens hjord, samt fordi han hele tiden forblev en af dem, som i sit daglige liv på det nøjagtigste fulgte Jesus efter.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.