Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 6. 42.     Fra side 42 i den engelske udgave.tilbage

Jesus i Galilæa

Denne jødernes opdigtelse har et sidestykke i vor tid. Sandhedens stolte forfølgere anvender tid, indflydelse og penge for at neddysse sandhedens vidnesbyrd og modstå dem, og man benytter de mest urimelige midler for at opnå dette mål. Der er heller ingen mangel på forstandige personer, som antager de mest latterlige løgne, fordi de stemmer overens med deres hjertes følelser. Herved åbenbares den sørgelige sandhed, at Gud har overgivet dem til en formørket forstand og hjertets forhærdelse. Der er enfoldige personer, som måske bliver bedraget for en tid, fordi de har tillid til sådanne bedragere; men hvis de er lærvillige og virkelig ønsker at kende sandheden, får de også anledning til at forstå den. Tvivl og vanskeligheder vil snart forsvinde. De vil opdage, hvor urimelige deres falske ledere har været; thi selv vildfarelsen indeholder et ufrivilligt vidnesbyrd til bevis for sandheden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.