Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 6. 43.     Fra side 43 i den engelske udgave.tilbage

Jesus i Galilæa

Da Jesus før sin korsfæstelse var samlet med sine disciple i salen, fortalte han dem, at han efter sin opstandelse ville gå forud for dem til Galilæa, og på opstandelsens morgen havde englene ved graven sagt til kvinderne: "Gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går forud for jer til Galilæa; dér skal I se, ham, som han har sagt jer." Disciplene måtte blive i Jerusalem i påskeugen; thi havde de holdt sig borte, ville man have sagt, at de var kættere og nærede uvilje mod festlighederne. Om aftnen samlede de sig på salen, hvor nogle af den boede. Her åbenbarede Jesus sig to gange for dem og bød dem at blive en tid i Jerusalem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.