Genløsningen:Eller Kristi genopstandelse; og hans himmelfart kapitel 6. 44.     Fra side 44 i den engelske udgave.tilbage

Jesus i Galilæa

Så snart som påskefesten var forbi, forlod brødrene Jerusalem og gik til Galilæa, således som de var blevet budt. Der var syv disciple i alt, som gik. De var klædte som ringe fiskere. De var fattige, hvad denne verdens gods angår, men rige på sandhedens kundskab og lydighed, og dette gav dem for Gud den højeste rang som lærere. De havde ikke studeret i profeternes skoler; men i tre år havde de lært af ham, som var verdens største Lærer. Under hans undervisning var de blevet uddannede, oplyste og forædlede og var således blevet skikkede til at bibringe menneskene kundskab om sandheden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.