Genløsningen: Eller Paulus undervisning, og hans mission for hedningerne kapitel 2. 15.     Fra side 15 i den engelske udgave.tilbage

Prædike iblandt hedningene

Apostlene besøgte derefter Ikonium. Dette sted var et stort tilholdssted for fornøjelsessøgere, og personer som ikke havde noget særligt livs formål. Befolkningen bestod af romere, grækere og jøder. Ligesom i Antiokia, begyndte apostlene her at arbejde i synagogerne, for deres egne folk, jøderne. De mødte en markant fremgang, mange bland både jøder og grækere accepterede Kristi evangelium. Men her begyndte de ikke-troende jøder, ligesom tidligere steder hvor apostlene havde arbejdet, en urimelig modstand mod dem der havde antaget den sande tro, og påvirkede hedningene imod dem, så vidt det stod i deres kraft. Imidlertid forlod apostlene ikke så nemt deres arbejde, for mange greb dagligt Kristi lære. De satte sig trofast op imod modstand, misundelse og fordomme. Disciplene udførte dagligt mirakler gennem Guds kraft, og alle som var åbne over for beviset blev påvirket af disse tings overbevisende kraft.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.