Genløsningen: Eller Paulus undervisning, og hans mission for hedningerne kapitel 2. 21.     Fra side 21 i den engelske udgave.tilbage

Prædike iblandt hedningene

»Mænd, hvad er det dog, I gør? Vi er også mennesker under samme kår som I, og vi forkynder evangeliet om, at I skal vende jer fra disse tomme afguder til den levende Gud, som har skabt himmelen og jorden og havet og alt, hvad deri er. Han har i de forbigangne tider ladet alle hedningerne vandre deres egne veje. Dog lod ham sig ikke uden vidnesbyrd, idet han viste jer velgerninger, gav jer regn og frugtbare tider fra himmelen og mættede jer med føde og fyldte jeres hjerter med glæde.«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.