Genløsningen: Eller Paulus undervisning, og hans mission for hedningerne kapitel 2. 21.     Fra side 21 i den engelske udgave.tilbage

Prædike iblandt hedningene

Folk lyttede til Paulus ord i tydelig irritation. Deres overtro og iver havde været så stor for apostlene at de ikke ville indrømme deres vildfarelse, og ikke få indfriet deres forventninger og fortsæt. På trods af apostlenes tydelig afvisning at guddommelighed blev tilskrevet dem af hedningene, og Paulus gjorde mesterlige anstrengelser for at lede deres tanker til den sande Gud, som eneste der var tilbedelse værdigt, var det stadig vanskeligt at vende dem bort fra deres fortsæt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.