Genløsningen: Eller Paulus undervisning, og hans mission for hedningerne kapitel 2. 22.     Fra side 22 i den engelske udgave.tilbage

Prædike iblandt hedningene

Den samme klasse havde tidligere anklaget Frelseren for at uddrive djævle ved magten fra djævlenes fyrste; de hade erklæret ham for en bedrager; og nu hjemsøgte de hans apostle med den samme afsindige forbitrelse. Ved hjælp af falsknerier indgød de den samme bitterhedsånd i Lystras folk som de selv var påvirket af. De hævdede at kende godt til Paulus’ og Barnabas’ historie, og således fremstille deres karakter og arbejde forkert så de hedenske afgudsdyrkere, som var ved at tilbede apostlene som guddommelige væsener, nu betragtede dem som værre end mordere, og hvem som helt ville skaffe dem af vejen af verden, ville gøre Gud og menneskene en god tjeneste.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.