Genløsningen: Eller Paulus undervisning, og hans mission for hedningerne kapitel 2. 23.     Fra side 23 i den engelske udgave.tilbage

Prædike iblandt hedningene

Dem som troede og lærte sandhederne i Guds ord i disse dage vil møde lignende modstand fra samvittighedsløse personer, som ikke vil acceptere sandheden, og som ikke tøver med at komme med udflugter, og endog udsprede de mest blændende falsknerier for at ødelægge indflydelsen og hegne op om deres vej som Gud har udsendt med et advarselsbudskab til verden. Medens en klasse laver falsknerierne og omdeler dem, er en anden klasse så forblændet af Satans bedrag, at de modtager dem som sandhedens ord. De er i ærkefjendens snare, medens de bilder sig selv ind at de er Guds børn. "Derfor sender Gud over dem en vildførende magt så de tror løgnen, for at de skal rammes af dommen, alle de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.