Genløsningen: Eller Paulus undervisning, og hans mission for hedningerne kapitel 2. 24.     Fra side 24 i den engelske udgave.tilbage

Prædike iblandt hedningene

Disciplene stod omkring Paulus’ legeme, og begræd ham, da de troede at han var død, skønt han pludselig løftede sit hoved, og rejste sig op på hans fødder med Guds pris på hans læber. For disciplene virkede dette som en genopstandelse fra den døde, et Guds mirakel for at bevare hans trofaste tjeners liv. De jublede med uudsigelig glæde over hans genopstandelse, og priste Gud med fornyet tro på den lære apostlene forkyndte.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.