Genløsningen: Eller Paulus undervisning, og hans mission for hedningerne kapitel 4. 38.     Fra side 38 i den engelske udgave.tilbage

Paulus og Silas’ fængsling

Satan oprørte et raseri iblandt folk. Bandeånden var fremherskende, og blev anerkendt af myndighederne, som med deres officielle hænder, rev klæderne af apostlene, og befalede dem at blive pisket. "Efter at de havde tildelt dem en mængde slag, kastede de dem i fængsel og bød fangevogteren at holde dem sikkert bevogtede. Da han havde fået denne befaling, kastede han dem i det inderste fangerum og spændte deres fødder fast i blokken."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.