Genløsningen: Eller Paulus undervisning, og hans mission for hedningerne kapitel 4. 41.     Fra side 41 i den engelske udgave.tilbage

Paulus og Silas’ fængsling

Han så sin egen elendige tilstand i modsætning til disciplenes tilstand, og spurgte med dyb ydmyghed og ærbødighed dem om at vise ham livets vej. »Tro på Herren Jesus, så skal du blive frelst, du og dit hus.« Og de talte Herrens ord til ham samt til alle dem, som var i hans hus." Fangevogteren vaskede da apostlenes sår, og plejede dem; og blev døbt af dem. En helliggørende indflydelse spredtes iblandt fængslets indsatte, og alles hjerter blev åbnet til at modtage de sandheder apostlene gav udtryk for. De blev også overbevist om at den levende Gud, som disse mænd tjeneste, havde løsladt dem mirakuløst fra deres trældom.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.