Genløsningen: Eller Paulus undervisning, og hans mission for hedningerne kapitel 4. 42.     Fra side 42 i den engelske udgave.tilbage

Paulus og Silas’ fængsling

For at fastholde værdigheden i Kristi menighed følte Paulus og Silas at de ikke skulle underlægge sig en ulovlig optræden over for de romerske byfogeder. Apostlene var romerske borgere, og det var ulovligt at piske en romer, blot for en skamløs forbrydelse, eller berøve ham hans frihed uden en retmæssig dom. De var offentligt kastet i fængsel, og nu nægtede de at blive løsladt i hemmelighed, uden en ordentlig anerkendelse fra byfogedernes side.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.