Genløsningen: Eller Paulus undervisning, og hans mission for hedningerne kapitel 4. 44.     Fra side 44 i den engelske udgave.tilbage

Paulus og Silas’ fængsling

Filipperne kunne kun anerkende apostlenes ædelmodighed og storhed i deres optræden, især med at ikke appellere til en højere magt mod de byfogeder som havde forfulgt dem. Nyhederne om deres uretmæssige fængsling, og mirakuløse udfrielse, genlød ud over den region, og gjorde mange mennesker opmærksom på apostlene og deres tjeneste, som ellers ikke ville være nået. Kristendommen blev sat på et højere plan, og de nyomvendte i troen blev styrket meget.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.