Genløsningen: Eller Paulus undervisning, og hans mission for hedningerne kapitel 4. 38.     Fra side 38 i den engelske udgave.tilbage

Paulus og Silas’ fængsling

Et mægtigt skrig rejste sig imod Guds tjenere, for mange var interesseret i at få penge fra sataniske bedrag. De bragte apostlene frem for byfogederne med anklagen at »Disse mænd volder uro i vor by; de er jøder og forkynder skikke, som det ikke er tilladt os at antage eller følge, eftersom vi er romere.«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.