Budskaber til menigheden kapitel 10. 66.     Fra side 52 i den engelske udgave.tilbage

De sidste plager og dommen

Efter at de hellige er blevet forvandlet og iført udødelighed og er blevet rykket op sammen med Jesus, og efter at de har modtaget deres harper, deres kjortler og deres kroner og går ind i staden, sætter Jesus og de hellige sig til doms. Bøgerne åbnes livets bog og dødens bog. Livets bog indeholder de helliges gode gerninger, og dødens bog indeholder de ugudeliges onde gerninger. Disse bøger bliver sammenlignet med lovbogen, bibelen, og i overensstemmelse dermed dømmes menneskene. I forening med Jesus afsiger de hellige deres dom over de ugudelige døde. "Se," sagde engelen, "de hellige i forening med Jesus sidder til doms og udmåler straffen til de ugudelige efter de gerninger, der er gjort ved legemet, og det, som de må lide, når dommen fuldbyrdes, skrives over for deres navne." Jeg så, at dette var de helliges værk sammen med Jesus i de tusinde år i den hellige stad, før den stiger ned til jorden. Ved udløbet af de tusinde år forlader så Jesus sammen med englene og alle de frelste den hellige stad, og medens han stiger ned til jorden med dem, opstår de ugudelige døde, og da vil de selvsamme mænd, som "har gennemstunget ham", og som er blevet oprejst, se ham langt borte i al hans herlighed, ledsaget af englene og de hellige, og de vil jamre sig for ham. De vil se mærkerne efter naglerne i hans hænder og i hans fødder, og arret, hvor de stak spydet ind i hans side. Mærkerne efter naglerne og spydet vil da være hans herlighed. Det er ved slutningen af de tusinde år, Jesus står på oliebjerget, og bjerget deler sig og bliver en mægtig slette. De, der flygter på den tid, er de ugudelige, som netop er blevet oprejst fra de døde. Derpå kommer den hellige stad ned og får plads på sletten. Satan fylder nu de ugudelige med sin ånd. Han indbilder dem, at hæren inde i staden er fåtallig, at hans egen hær er stor, og at de kan overvinde de hellige og indtage staden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.