Budskaber til menigheden kapitel 13. 75.     Fra side 60 i den engelske udgave.tilbage

Hemmelighedsfuld banken

Jeg så, at det snart ville blive betragtet som bespottelse at tale imod denne banken, og at den ville sprede sig mere og mere, at Satans magt ville tiltage, og nogle af hans ivrigste tilhængere ville få magt til at gøre undergerninger, ja endog til at få ild til at falde ned fra himlen i menneskenes påsyn. Det blev vist mig, at disse nutidens troldmænd ved hjælp af banken og mesmerisme ville forklare alle de undergerninger, som vor Herre Jesus Kristus gjorde, og at mange ville tro, at alle de mægtige gerninger, som Guds søn udførte på jorden, blev udført ved denne samme kraft. Jeg blev henvist til Mose tid og så de tegn og undere, som Gud gjorde ved ham for Farao. De fleste af dem blev efterlignet af de ægyptiske troldmænd; og jeg så, at lige forud for de helliges endelige befrielse ville Gud virke mægtigt for sit folk, og det ville blive disse nutidens troldmænd tilladt at efterligne Guds værk.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.