Budskaber til menigheden kapitel 13. 75.     Fra side 60 i den engelske udgave.tilbage

Hemmelighedsfuld banken

Den tid vil snart komme, og det vil blive nødvendigt for os at holde fast ved Jehovas stærke arme; for alle disse store tegn og mægtige undere fra djævelen har til hensigt at forføre Guds folk og bringe dem til fald. Vort sind må være fæstet ved Gud, og vi må ikke frygte med de ugudeliges frygt, det vil sige frygte, hvad de frygter, højagte, hvad de højagter, men indtage et tappert og modigt standpunkt for sandheden. Dersom vore øjne kunne oplades, ville vi se skikkelser af onde engle omgive os og forsøge at finde en eller anden ny måde, på hvilken de kunne plage og ødelægge os. Og vi ville også se Guds engle beskytte os mod deres magt; for Guds vågende øje er altid over Israel til det gode, og han vil beskærme og frelse sit folk, dersom de sætter deres lid til ham. Når fjenden kommer som en flod, vil Herrens Ånd drive ham bort.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.