Budskaber til menigheden kapitel 17. 88.     Fra side 70 i den engelske udgave.tilbage

Forberedelse til endens tid

Jeg så, at de, der modarbejder sabbatten, ikke kunne tage bibelen og påvise, at vort standpunkt er urigtigt, og derfor taler de ilde om dem, som tror og lærer sandheden, og angriber deres karakter. Mange, som engang var samvittighedsfulde og elskede Gud og hans ord, er blevet så forhærdede ved at forkaste sandhedens lys, at de ikke betænker sig på ondskabsfuldt at bagtale og falskelig anklage dem, som har den hellige sabbat kær, hvis de derved kan skade deres Indflydelse, som uforfærdet forfægter sandheden. Men disse ting vil ikke hindre Guds værk. Denne fremgangsmåde fra deres side, der hader sandheden, vil i virkeligheden blive det middel, som åbner øjnene hos nogle. enhver udvalgt vil blive fundet og indsamlet; for Herren har udrakt sin hånd for at sikre sig levningen af sit folk, og han vil fuldbyrde værket i herlighed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.