Budskaber til menigheden kapitel 17. 89.     Fra side 71 i den engelske udgave.tilbage

Forberedelse til endens tid

Jeg så mange forsømme den beredelse, der er så nødvendig, og se fremad til "vederkvægelsens tider" og den "sildige regn" i forventning om, at disse skulle gøre dem skikkede til at bestå på Herrens dag og til at leve for hans åsyn. O hvor mange jeg så stå uden beskyttelse i trængselstiden! De havde forsømt den nødvendige beredelse, og derfor kunne de ikke modtage den vederkvægelse, som alle må have for at kunne leve for Guds hellige åsyn. De, som ikke vil lade sig tilhugge af profeterne, som forsømmer at rense deres sjæle ved at adlyde hele sandheden, og som er villige til at tro, at deres tilstand er langt bedre, end den i virkeligheden er, vil komme til den tid, da plagerne falder, og da indse, at de behøvede at blive tilhugget og tilpasset til bygningen. Men da vil der ingen tid være til at få dette gjort og ingen midler til at tale deres sag hos Faderen. Før dette tidspunkt er den overmåde højtidelige erklæring udgået: "Lad den, som gør uret, stadigvæk gøre uret, og den urene stadigvæk blive uren, og den retfærdige stadigvæk øve retfærdighed, og den hellige stadigvæk blive helliggjort!" Jeg så, at ingen kan blive delagtig i "vederkvægelsen", medmindre han vinder Sejr over enhver skødesynd, over hovmod, egennytte, kærlighed til verden og over alle urigtige ord og handlinger. Vi bør derfor nærme os Herren mere og mere og alvorligt søge den beredelse, som er nødvendig, for at vi kan bestå i striden på Herrens dag. Lad alle huske på, at Gud er hellig, og at kun hellige væsener nogensinde kan bo i hans nærhed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.