Budskaber til menigheden kapitel 21. 104.     Fra side 82 i den engelske udgave.tilbage

William Millers drøm

Dernæst så jeg, at man mellem de ægte juveler og pengestykker havde spredt en utallig mængde uægte juveler og falske pengestykker. Jeg blev i høj grad opbragt over deres dårlige optræden og deres utaknemmelighed og irettesatte og bebrejdede dem derfor; men jo mere jeg irettesatte dem, desto mere spredte de, de uægte juveler og falske pengestykker mellem de ægte.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.