Budskaber til menigheden kapitel 23. 116.     Fra side 97 i den engelske udgave.tilbage

Orden i Evangeliets værk

Herren har vist os, at man i for høj grad har været bange for menighedsorden og forsømt den. Formvæsen bør undgås, men medens man gør det, må man ikke forsømme orden. Der er orden i himlen. Der var orden i menigheden, da Kristus var på jorden, og efter hans bortgang blev orden strengt overholdt blandt hans apostle. Og nu i disse sidste dage, da Gud fører sine børn til enhed i troen, er nødvendigheden af orden mere påkrævet end nogensinde; for medens Gud forener sine børn, er Satan og hans onde engle stærkt optaget med at forhindre denne enhed og tilintetgøre den. Derfor skynder man sig med at sende mænd ud i missionsarbjdet, som mangler visdom og dømmekraft, mænd, som ikke forestår deres eget hus vel og ikke holder orden på eller styrer de få, som Gud har stillet under deres opsyn i hjemmet; dog føler de sig dygtige til at føre opsyn med hjorden. De gør mange misgreb, og de, der ikke kender vor tro, anser alle budbærerne for at ligne disse selvudsendte mænd. Derved bliver Guds sag vanæret, og mange vantro, der ellers ville være oprigtige og alvorligt søgende, undgår sandheden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.