Budskaber til menigheden kapitel 23. 119.     Fra side 99 i den engelske udgave.tilbage

Orden i Evangeliets værk

De, som antager sandheden og kommer i sådanne prøvelser, ville have fundet sandheden, selv om disse mænd havde holdt sig borte og fyldt den beskedne plads, Herren havde bestemt for dem. Gud havde øjnene fæstet på sine dyrebare, og han ville have sendt dem sine kaldte og udvalgte sendebud mænd, som ville have handlet med forstand. Sandhedens lys ville have skinnet og åbenbaret for disse sjæle deres sande stilling, og de ville have omfattet sandheden med forståelse og glædet sig over dens skønhed og klarhed, og efter som de erfarede dens mægtige virkninger, ville de være blevet stærke og have øvet en hellig indflydelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.