Budskaber til menigheden kapitel 23. 120.     Fra side 100 i den engelske udgave.tilbage

Orden i Evangeliets værk

Det farlige ved, at de, som Gud ikke har kaldet, rejser omkring, blev også vist mig. Selv om de har nogen fremgang, vil deres mangler gøre sig gældende. Ukloge skridt vil blive gjort, og ved mangel på visdom kan dyrebare sjæle drives derhen, hvor man aldrig mere kan nå dem. Jeg så, at menigheden bør føle sit ansvar, og at den nøje og opmærksomt bør betragte deres liv, betingelser og hele livsførelse, der udgiver sig for at være forkyndere. Medmindre der gives utvetydige beviser for, at Gud har kaldet dem, og for, at der hviler et "ve" over dem, om de ikke efterkommer dette kald, er det menighedens pligt at handle og gøre det vitterligt, at disse mænd ikke har menighedens anerkendelse som forkyndere. Dette er det eneste standpunkt, menigheden kan indtage, hvis den skal stå uden skyld i denne sag; for ansvaret hviler på den.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.