Budskaber til menigheden kapitel 23. 121.     Fra side 101 i den engelske udgave.tilbage

Orden i Evangeliets værk

Jeg så, at vi ikke er mindre udsatte for falske lærere nu, end man var på apostlenes tid; og dersom vi ikke gør mere, bør vi i det mindste tage lige så særskilte forholdsregler, som de gjorde, for at sikre fred, overensstemmelse og enhed i hjorden. Vi har deres eksempel, og det bør vi følge. Brødre, som besidder erfaring og sund forstand, bør komme sammen, vejledt af Guds ord og med Helligåndens billigelse, og under inderlig bøn lægge hænderne på dem, der har afgivet fuldgyldige beviser for, at de har modtaget deres kaldelse fra Gud, og udkåre dem til at hellige sig helt til hans værk. Denne handling vil vise, at det er med menighedens samtykke, de går ud som sendebud for at forkynde det alvorligste budskab, der nogensinde har lydt iblandt mennesker.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.