Budskaber til menigheden kapitel 25. 129.     Fra side 107 i den engelske udgave.tilbage

Menighedens håb

Mit sind har været meget besværet, når jeg i den senere tid har set mig om for at finde den ydmyge og sagtmodige Jesu beskedne efterfølgere. Mange, som bekender sig til at forvente Kristi snare komme, er i færd med at skikke sig efter verden, og de stræber mere alvorligt efter bifald fra deres omgivelser end efter yndest hos Gud. De er kolde og formelle ligesom de almindelige kirkesamfund, som de for blot en kort tid siden forlod. De ord, som tales til menigheden i Laodikæa, skildrer nøjagtigt deres nuværende tilstand. Se Åb. 3,14-20. De er hverken kolde eller varme, men lunkne. Og dersom de ikke agter på "det troværdige og sanddru Vidne"s råd og med nidkærhed vender om og kommer i besiddelse af "guld, lutret i ilden", "hvide klæder" og "øjensalve", vil han udspy dem af sin mund.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.