Budskaber til menigheden kapitel 25. 130.     Fra side 109 i den engelske udgave.tilbage

Menighedens håb

Mange af disse såkaldte kristne taler, klæder sig og handler som verden, og det eneste, man kan kende dem på, er deres bekendelse. Skønt de bekender sig til at forvente Kristus, drejer deres samtale sig ikke om himmelske men om verdslige ting. Hvor bør ikke de, som bekender sig til at "forvente og fremskynde Guds dags tilkommelse", "færdes i hellig livsførelse og gudsfrygt!" 2Pet. 3,11-12. "Hver den, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren." 1Joh. 3,3. Men det er åbenbart, at mange, som bærer navnet adventist, tænker mere på at pryde deres legemer og se godt ud i verdens øjne end på at lære af Guds ord, hvorledes de kan behage Herren.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.