Budskaber til menigheden kapitel 25. 131.     Fra side 109 i den engelske udgave.tilbage

Menighedens håb

Hvordan ville det stille sig, om den elskelige Jesus, vort mønster, trådte frem iblandt dem, der almindelig kalder sig Kristne, ligesom han fremtrådte ved sit første komme? Ved sin fødsel blev han lagt i en krybbe. Følg ham gennem hans liv og virksomhed. Han var en mand kendt med sorg og smerte. Disse såkaldte kristne ville skamme sig over den ydmyge, sagtmodige Frelser, som var iført en enkel, usyet kjortel, og som ikke havde det, hvortil han kunne hælde sit hoved. Hans uplettede, selvfornægtende liv ville fordømme dem; hans alvor ville virke smerteligt hæmmende på deres letsindighed og tomme latter; hans livsførelse, fri for svig, ville lægge et bånd på deres verdslige og begærlige færd; den utilslørede, skærende sandhed, som han fremholdt, ville åbenbare deres sande karakter, og de ville ønske at få det ydmyge mønster, den elskelige Jesus, bragt af vejen så snart som muligt. De ville være blandt de første til at søge at fange ham i ord og til at opløfte råbet: "Korsfæst ham! korsfæst ham!"

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.