Budskaber til menigheden kapitel 25. 131.     Fra side 110 i den engelske udgave.tilbage

Menighedens håb

Lad os følge Jesus, da han i ringhed red ind i Jerusalem, medens "hele disciplenes mængde med glæde" begyndte "at prise Gud med høj røst" og sagde: "Velsignet være kongen, som kommer, i Herrens navn! Fred i himlen, og ære i det højeste! Og nogle af farisæerne i skaren sagde til ham: Mester! irettesæt dine disciple! Og han svarede og sagde til dem: Jeg siger jer, at hvis disse tier, skal stenene råbe." Luk. 19,37-40. En stor del af dem, der bekender sig til at forvente Kristus, ville være lige så ivrige som farisæerne efter at bringe disciplene til tavshed, og de ville uden tvivl opløfte råbet: "Fanatisme! mesmerisme! mesmerisme!" Og disciplene, som bredte deres klæder og palmegrene på vejen, ville blive anset for at være ødsle og forrykte. Men Gud vil have et folk på jorden, som ikke vil være så kolde og døde, at de ikke kan prise og ære ham. Nogle mennesker vil ære ham, og dersom hans udvalgte, der holder hans Bud, skulle tie, ville stenene råbe.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.