Budskaber til menigheden kapitel 26. 134.     Fra side 111 i den engelske udgave.tilbage

Beredelse for Kristi komme

Engle våger over os og beskytter os; vi bedrøver ofte disse engle ved at give os af med intetsigende tale, vittigheder og spøg og også ved at henfalde i en ligegyldig, sløv tilstand. Måske forsøger vi nu og da at vinde sejr og opnår den; men dersom vi ikke beholder den, men falder tilbage i den samme ligegyldige, ligeglade tilstand og er ude af stand til at møde fristelse og stå fjenden imod, vil vi ikke kunne udholde prøvelsen af vor tro, som er dyrebarere end guld. Vi lider ikke for Kristi skyld og roser os ikke af vore trængsler.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.