Budskaber til menigheden kapitel 26. 134.     Fra side 112 i den engelske udgave.tilbage

Beredelse for Kristi komme

Der hersker stor mangel på kristelig sjælsstyrke og på en principfast gudstjeneste. Vi bør ikke lægge an på at behage og tilfredsstille os selv, men på at ære og forherlige Gud og have hans ære alene for øje i alt, hvad vi gør og siger. Dersom vi lod følgende betydningsfulde ord gøre indtryk på vore hjerter og altid havde dem i erindring, ville vi ikke så let falde i Fristelse, og vore ord ville blive få og velovervejede: "Han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld; os til fred kom straf over ham, og vi fik lægedom ved hans sår." Es. 53,5. "Menneskene skal gøre regnskab på dommens dag for hvert utilbørligt ord, som de taler." Matt. 12,36. "Du er en Gud, ..... som ser mig." 1Mos. 16,13.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.