Budskaber til menigheden kapitel 31. 148.     Fra side 123 i den engelske udgave.tilbage

Falske hyrder

Det er blevet vist mig, at de falske hyrder var drukne uden vin og ravede uden drik. Guds sandhed er forseglet for dem; de kan ikke læse den. Når de bliver spurgt, hvad syvendedags sabbatten er, om den ifølge Bibelen er den rette sabbat eller ej, leder de tankerne hen til eventyr. Jeg så, at disse profeter var som ræve i ørkenen. De har ikke stillet sig i murbruddene, de har ikke bygget muren op, for at Guds folk må kunne stå sig i striden på Herrens dag. Når nogens opmærksomhed bliver vækket, og de begynder at spørge de falske hyrder om sandheden, følger disse den letteste og bedste fremgangsmåde for at opnå deres hensigt og stille de spørgende tilfreds, og med dette for øje skifter de endog selv standpunkt. Lyset har skinnet for mange af disse hyrder, men de ville ikke tage imod det og har skiftet standpunkt gentagne gange for at omgå sandheden og slippe uden om de slutninger, som de måtte komme til, hvis de fastholdt deres tidligere standpunkt. Sandhedens kraft rev deres grundvold bort, men i stedet for at bøje sig for den valgte de et andet grundlag, som de ikke selv var tilfreds med.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.