Budskaber til menigheden kapitel 31. 149.     Fra side 123 i den engelske udgave.tilbage

Falske hyrder

Jeg så, at præster, som fører deres hjord ind i døden, snart vil blive standset i deres frygtelige løb. Guds plager kommer, men det vil ikke være nok for disse falske hyrder at pines med een eller to af disse plager. Guds hånd vil på den tid stadigvæk være udrakt i harme og retfærdighed, og han vil ikke tage den tilbage, før hans hensigt er helt fuldbyrdet, og de præstelige lejesvende bringes til at tilbede for de helliges fødder og til at erkende, at Gud har elsket dem, fordi de holdt fast ved sandheden og holdt Guds bud, og førend alle de uretfærdige på jorden er ødelagt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.