Budskaber til menigheden kapitel 31. 150.     Fra side 124 i den engelske udgave.tilbage

Falske hyrder

Jeg så, at vi ikke har nogen tid at kaste bort til at høre på eventyr. Vort sind og vore tanker bør ikke afledes på den måde, men beskæftige sig med den nærværende sandhed, idet vi søger efter visdom for at kunne opnå en grundigere forståelse af vort standpunkt, så vi i ydmyghed må kunne aflægge regnskab for vort håb ud fra skriften. Når falske lærdomme og farlige vildfarelser påvirker sindet, kan det ikke dvæle ved den sandhed, der skal berede Israels hus til at bestå på Herrens dag.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.