Budskaber til menigheden kapitel 32. 152.     Fra side 125 i den engelske udgave.tilbage

Guds gave til menneskene

Glæde, usigelig glæde fyldte nu himlen, og det himmelske kor istemte en sang til pris og hyldest. De slog deres harper an og sang en tone højere end før på grund af den store miskundhed og nåde, som Gud udviste, idet han hengav sin højt elskede Søn i døden for en slægt af oprørere. Derpå lød der et væld af pris og hyldest for Jesu selvfornægtelse og opofrelse, idet han samtykkede i at forlade faderens skød og valgte et liv i lidelse og kval og en vanærende død, for at han kunne give liv til andre.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.